Kiến trúc

Trâm House 89 Thợ Nhuộm HN

Kiến trúc sư: Phong Vân

Cộng sự: Phạm Quang Điệp, Đỗ Viết Nguyên

Địa điểm: Tầng 02- 89 Thợ nhuộm - Hà Nội

Diện tích: 45m2

Năm: 2017


-Hoài niệm xưa, nội thất biệt thự cổ khoảng 100 năm tuổi giữa lòng Hà Nội.



Hình ảnh: Phối cảnh tổng thể