Kiến trúc

Nhà ở Mr.Quyet| Quảng Ninh

THIẾT KẾ NHÀ Ở $ TẦNG|05 PHÒNG NGỦ|MR.QUYẾT|QUẢNG NINH

  • Diện tích đất: 125 m2
  • Diện tích xây dựng: 110 m2
  • Kiến trúc sư: Cấn Quang Linh
  • Kỹ sư kết cấu: Lê Văn Hùng
  • Kỹ sư M&E: Vũ Việt Hưng
  • Năm: 2022
  • Địa điểm: Hải Hà| Quảng Ninh.

Quang Linh Kts | 0943 008 001