Nội thất

Thiết kế nội thất nhà ở Quốc Oai|Hà Nội

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ Ở QUỐC OAI| HÀ NỘI

  • Diện tích: 117 m2
  • Kiến trúc sư: Mạnh Hà, Vũ Cường
  • Kỹ sư M&E: Lê Bằng
  • Năm: 2020
  • Địa chỉ: Quốc Oai|Hà Nội
Phong Vân Kts| 0943 008 001