Kiến trúc

Thiệt kế biệt thự nghỉ dưỡng Đồng Bèn

  • Chủ đầu tư: Chị Sâm
  • Diện tích đất: 5000 m2
  • Diện tích xây dựng 650 m2
  • Diện tích xây dựng 2200 m2
  • Thiết kế kiến trúc: Act
  • Chủ trì thi công: Phong Vân
  • Giám sát thi công: Quang Điệp, Văn Tiệp
  • Địa điểm: Đầm Hà|Quảng Ninh
  • Năm: 2018Phong Vân Kts|0943 008 001