Nội thất

Sàn chứng khoán SHS Sài Gòn- Hà Nội


Kiến trúc sư: Phong Vân

Cộng sư: Nguyễn Văn Hùng, Bùi Duy 

Vị trí: 41-Ngô Quyền Hà Nội

Diện tích: 1300m2

Năm: 2017