Góc nhìn

Merryn Road 40ª
Aamer Architects

Merryn Road 40ª  Aamer Architects


Kiến trúc sư: Aamer

Kỹ sư: Sanjay Kewlani

Vị trí: Singapore

Năm: 2012


Năm 2011, chủ đầu tư ông Adrian Tan đã ủy nhiệm cho Aemer thiết kế ngôi nhà của ông.


Hải Phong

Tổng hợp