Góc nhìn

7 Jalan Remis
Aamer Architects

7 Jalan Remis Aamer Architects

Kiến trúc sư: Aamer Architects 
Địa điểm: Singapore 
Năm dự án: 2014 
Nhóm thiết kế: Aamer Taher, Rayson Kan 
Nhóm dự án: Jasni Ngahtemin, Rayson Kan, Albert Yeo